top of page

İLKÖĞRETİM GRUPLARI

 • İlköğretim gruplarımızda derslerimiz en fazla 12 kişilik sınıflarda aynı seviyede İngilizce bilen öğrencilerle yapılır.

 • Öğrencilerimizin hem okul sınavlarında başarılı olmaları hem de okul programından daha hızlı ve kapsamlı olarak İngilizce öğrenebilmeleri için özel olarak yaş gruplarına göre kendi hazırladığımız müfredatı takip etmekteyiz. Bu müfredat bilginin kalıcı olabilmesi için oyunlarla, aktivitelerle desteklenmiştir.

 • Müfredatımız aynı zamanda Cambridge YLE Sınavlarına da uygundur. Fazladan bir ödeme yapmaya gerek kalmadan öğrencilerimiz kendi yaş seviyelerindeki bu sınava otomatik olarak hazır olmaktadırlar. Bu sınıflarımızda Cambridge, Oxford, Express yayınları takip edilmektedir.

 • Bu grupların derslerine giren öğretmenlerimiz sonradan İngilizce öğrenen değil özellikle kolej mezunu öğretmenlerden seçilir. Bunun sebebi derse giren öğretmenimizin kendisinin de o yaştayken aynı eğitimi almış ve aynı yoldan geçmiş olmasıdır.

LİSE GRUPLARI

 • Lise gruplarında derslerimiz en fazla 12 kişilik sınıflarda kendi yaş gruplarında ve aynı seviyede İngilizce bilen öğrencilerle yapılır.

 • Hazırladığımız müfredat hem öğrencilerimizin okul sınavlarında başırılı olmalarını, hem okul programından daha hızlı ve kapsamlı İngilizce öğrenmelerini hem de üniversiteye girdiklerinde İngilizce Hazırlık Sınavlarını (Proficiency) kolaylıkla geçebilmelerini hedefler.

 • LYS-5 Yabancı dil sınavına girecek olan öğrencilerimiz farklı sınav sınıflarında ders yapmaktadırlar.

ÜNİVERSİTE GRUPLARI

 • Üniversite gruplarında derslerimiz en fazla 12 kişilik sınıflarda sadece üniversite öğrencilerinden ve aynı seviyede İngilizce bilen öğrencilerle yapılır.

 • Bu programda öğrencilerimizin üniversiteyi bitirdikten sonra çalışma hayatlarında İngilizceyi çok rahat bir şekilde kullanmaları hedeflenmiştir.

 • Bu sınıflarımızda Cambridge, Oxford, Express yayınları takip edilmektedir.

YETİŞKİN GRUPLARI

 • Yetişkin gruplarında derslerimiz en fazla 12 kişilik sınıflarda ve aynı seviyede İngilizce bilen katılımcılarla yapılır.

 • Bu programda katılımcılarımızın çalışma hayatlarında İngilizceyi çok rahat bir şekilde kullanmaları hedeflenmiştir.

 • Bu sınıflarımızda Cambridge, Oxford, Express yayınları takip edilmektedir.

 • Derslere başlamadan önce katılımcılarla yaptığımız toplantılarda hedefledikleri İngilizce seviyesi, bu eğitime ayırabilecekleri toplam zaman, günün hangi saatinde derslere katılabilecekleri gibi bilgiler ışığında esnek ders saatleri ve günler seçilerek programa başlanır.

İNGİLİZCE SINAVLAR

 • Sınav gruplarında derslerimiz en fazla 7-8 kişilik sınıflarda ve aynı seviyede İngilizce bilen katılımcılarla yapılır.

 • Bu programda katılımcılarımızın çalışma hayatlarında İngilizceyi çok rahat bir şekilde kullanmaları hedeflenmiştir.

 • Bu sınıflarımızda Cambridge, Oxford, Express ve sınav içeriğine göre farklı yayınların yanı sıra sınav konusunda uzman öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu ders notları takip edilmektedir.

 • Derslere başlamadan önce katılımcılarla yaptığımız toplantılarda hedefledikleri sınav puanı, girecekleri sınava uygun olarak ölçülen İngilizce dil becerileri seviyeleri (dinleme - okuma - anlama - yazma - konuşma - gramer) ,  bu eğitime ayırabilecekleri toplam zaman, günün hangi saatinde derslere katılabilecekleri gibi bilgiler ışığında esnek ders saatleri ve günler seçilerek programa başlanır. Ama burada İngilizce bilgisi - zaman -hedeflenen puan arasında kopukluk varsa katılımcı bilgilendirilir.

   Örneğin A1 başlangıç seviyesindeki bir öğrencinin 2 ay içinde girmek istediği TOEFL sınavında yüksek bir skoru hedeflemesi durumunda katılımcıya bunun bu sürede mümkün olmadığı belirtilir.

 • Derslere katılan öğretmenlerimiz belirli olarak uzman oldukları sınavlara kendileride girerler ve böylelikle hem güncel değişiklikleri takip ederler hem de mental olarak katılımcılarımıza destek olurlar.

MESLEK GRUPLARI

 • İş İngilizcesi sınıflarında derslerimiz oluşturulan iş gruplarının katılımcı sayısına göre en fazla 7-8 kişilik sınıflarda ve aynı seviyede İngilizce bilen öğrencilerle yapılır.

 • Bu programda katılımcılarımızın  çalışma hayatlarında ihtiyacı olan  İngilizce dil becerilerini çok rahat bir şekilde kullanmaları hedeflenmiştir.

 • Bu sınıflarımızda Cambridge, Oxford, Express yayınları, öğrencilerimizin getireceği mesleki dökümanlar ve öğretmenlerimizin hazırladığı ders notları takip edilmektedir.

 • Derslere başlamadan önce katılımcılarımızla yaptığımız toplantıda En çok ihtiyaç olan dil becerisi (örneğin, sadece yazışma yapacağı, fuara katılması gerektiği, yabancı müşterilerle toplantı yapması gerektiği vb.) tespit edilir ve derslerimizde bu beceriye odaklanılır.

GRUP DERSLERİ

 • Grup​ derslerimiz en az 3 en fazla 12 kişilik sınıflarda yapılır.

 • Oluşturulan sınıflarda katılımcıların İngilizce seviyeleri, yaş grupları ve ortak amaçta yabancı dil öğrenmek istemeleri gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

 • Katılımcıların ve öğretmenlerimizin hem fikir olması halinde ders saat ve günleri esnektir.

BİREBİR DERSLER

 • Ders gün ve saatleri katılımcı ve öğretmenin programına göre esnektir.

 • Derslere başlamadan önce katılımcı ve öğretmenin yaptığı toplantıda eğitim için ayrılan süre, hedef gibi kriterler tespit edilir. Buna uygun program hazırlanır. Belirli sürede yapılan toplantılarda plana uygun ilerleme olup olmadığı gibi konular tespit edilerek program güncellenir.

 • İngilizce  eğitiminin yanı sıra katılımcıya eğitime ayırdığı zamana göre amaç doğrultusunda projeler ve ödevler verilir.

 • Katılımcıya eğitimin yanı sıra mentorluk yapılır.

KURUMSAL DERSLER

 • Kurumun hedeflediği İngilizce dil becerisi ve seviyesi, hedeflenen zaman doğrultusunda program hazırlanır ve kurumun onayına sunulur.

 • Katılımcıların çalışma saatleri, İngilizce seviyeleri ve istenirse kurum içindeki pozisyonları göz önünde bulundurularak sınıflar oluşturulur.

 • Kurumun isteği doğrultusunda ders yapılacak yer belirlenir.

 • Belirlenen zamanlarda katılımcıların ilerlemeleri kurumdaki sorumlu kişiye raporlanır.

bottom of page