top of page
Kış Grupları
2018 - 2019 KIŞ GRUPLARI 
kg1.jpg

1 Ekim 2018 tarihinde derslere başlıyoruz.

  • 12 KİŞİLİK SINIFLAR

     

     Sınıflarımızda en fazla 12 öğrenci olacaktır. Her sınıftaki öğrencilerimizin İngilizce bilgisi aynı seviyede olacaktır. Böylelikle öğrencilerimiz sınıflarımızda ideal sayıda ve aynı seviyede İngilizce bilgisine sahip olacaklardır.

     Sınıflarımızdaki oturma düzeni öğrencilerimizin öğretmenleri ile daha iyi iletişim kurabilecekleri U düzeni şeklindedir. U düzeni oturma sistemi öğrencileri iletişim kurmaya, konuşmaya teşvik eder. Böylece öğretmenimizin kontrolü altında öğrencilerimiz önde ya da arkada olma duygusunu hissetmeden daha çok İngilizce konuşurlar.

  • HER AY 200 KELİME ÖĞRENME GARANTİSİ

   

     İngilizceyi konuşabilmek ve anlayabilmek için en temel olan mümkün olduğu kadar çok kelime bilmektir. Ama sadece kelime bilmek yetmez bu kelimelerin nasıl kullanıldıklarını da bilmek gerekmektedir. Bu yüzden Cambridge, Oxford ve M&M yayınları ile desteklenen programımızda öğrencilerimiz her ayın sonunda 200 yeni kelime öğrenmiş olacaklardır. Yaklaşık sekiz ay süren kış programımızın sonunda öğrencilerimiz toplam 1600 kelime civarında yeni kelimeyi öğrenmiş olacaklardır. Tabii ki burada aktif kullanılan kelime sayısının %100 sevilerinde olması beklenemez. Yani kısacası öğretilen kelimelerin %80'ini öğrencilerimizin aktif olarak kullanabilmesi başarılı bir orandır.

  • ÜCRET İADELİ ÖĞRENME GARANTİSİ

 

     Velilerimize her ay öğrencilerimizin sınıf içi katılımları, ödevlerinin yapılması, devamsızlık durumları hakkında bilgi verilecektir. %90 oranında devam eden, sınıf içi katılımı ve ödev yapma oranı istenen seviyede olan öğrencilerimizin yıl sonunda başarılı olmamaları durumunda kurum olarak bu sorumluğu üstleniyoruz. 

  • ÖZEL HAZIRLANMIŞ MÜFREDAT

Her sınıf için özel hazırladığımız müfredat sayesinde öğrencilerimiz hem okuldaki İngilizce derslerinin çok üzerinde bir seviyede İngilizce eğitimi alacaklar hem de okul sınavlarına hazır olacaklar. Okullardaki sınav haftalarında öğrencilerimizin sınavlarda başarılı olamaları için okul sınavı önceki derslerimizde hatırlatıcı bir tekrar yaparak okul sınavlarında da başarılı olmalarını amaçlamaktayız.  

  • CAMBRIDGE YLE SINAVLARINA HAZIRLIK

Cambridge YLE Sınavları (Young Learners English Tests) Cambridge Üniversitesi' nin dünya genelinde ilköğretim seviyesindeki tüm öğrencilere uyguladığı sınavlardır. Bu sınavlar İngiltere'den gelen öğretmenlerin nezaretinde genellikle öğretim yılı sonuna doğru yani mayıs, haziran aylarında yapılması tercih edilen sınavlardır. Çocuklara yönelik hazırlanan bu sınavda yaş gruplarına uygun olarak öğrencilerin dinleme-anlama-konuşma-yazma becerileri ölçülmektedir.

 

Kurumumuzdaki standartlarımıza göre, takip ettiğimiz kitaplar, kullandığımız materyaller, hazırladığımız müfredat gereği normal bir İngilizce sınıfımızdaki öğrencimizi otomatik olarak bu sınava hazırlamış oluyoruz. Bu sınavlar için ayrıca hazırlık derslerine katılmasına gerek yoktur. Sınav başvurusu zamanı velilerimize bu konuda bilgi veriyoruz ve isteyen öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan bu sınavlara Cambridge YLE merkezi tarafından ilan edilen sınav ücreti karşılığında katılabiliyorlar.

bottom of page