top of page

 

 

PROFICIENCY - HAZIRLIK ATLAMA SINAVI

Proficiency - Hazırlık Atlama Sınavı her üniversitenin kendi bünyesinde ve ihtiyaçlarına göre hazırlanıp değerlendirilen bir İngilizce Yeterlik sınavıdır. Her üniversitenin ihtiyaç ve programına göre değişim göstermekle beraber Hazırlık Atlama Sınavları genellikle Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma bölümlerinden oluşmaktadır. 

Bu sınavı geçerek bir sene hem maddi olarak ama daha da önemlisi zaman olarak kazanç sağlamış olacaksınız.

 

 

NEDEN DİL OFİSİ?

 

  • Çünkü her üniversitenin Hazırlık Atlama Sınavı' nın karakteri, içeriği, soru tipleri farklıdır. Bu yüzden her üniversite için sınava   hazırlık programı farklı olmalıdır. Kurumumuzda her üniversitenin yıllardır uygulamış olduğu sınav sistemi, hazırlık sınıflarında uygulanan ders programları ve kullanılan kitaplar mevcut olmakla beraber her sene yapılan değişiklikler yakından takip edilmektedir. Sonuç olarak DİL OFİSİ' nde sınava hazırlanırsanız, genel bir hazırlık yerine sizin üniversitenize ait sınav için özel olarak sizin ihtiyaçlarına cevap veren bir program uygulanacaktır.

  • Çünkü öğretmenlerimiz bu konuda uzmanlaşmış, yıllardır sınav hazırlık derslerine giren, üniversitelerin çoğunluğunda öğretim üyeleri ile temasta olan ve programları, değişiklikleri yakından takip eden tecrübeli özel seçilmiş kişilerdir. Öğretmenlerimiz sınava hazırlığın yanında size koçluk da yaparlar.

  • Çünkü sizin üniversitenizin sınav formatına uygun olarak her ay bir, sınav ayında ise iki deneme sınavı yapılmaktadır. Bu sınavlar her üniversite için farklıdır, genel bir deneme sınavı değildir.

  • Çünkü öğrencilerimiz üniversite ve seviyelerine göre farklı sınıflarda sınava hazırlanırlar.

  • Çünkü bu sınavı geçtiğiniz takdirde, hayatta da bir yıl kazanmış olacaksınız ve tüm bunların size maddi ve manevi olarak getirisinin farkındayız ve yanınızdayız.

  • Çünkü Proficiency - Hazırlık Atlama Sınavlarında başarı oranımız %100.

 

Bazı Üniversitelere Ait Örnek Sınavlar 

Bahçeşehir Üniversitesi 1     Bahçeşehir Üniversitesi 2     Bilgi Üniversitesi     Bilkent Üniversitesi     Boğaziçi Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi 1     Doğuş Üniversitesi 2     Doğuş Üniversitesi 3     Ege Üniversitesi 1     Kadir Has Üniversitesi 1

İzmir Ekonomi Üniversitesi     İstanbul Teknik Üniversitesi     Işık Üniversitesi     Hacettepe Üniversitesi      Gaziantep Üniversitesi

Gazi Üniversitesi     Fatih Üniversitesi     Erciyes Üniversitesi     Uludağ Üniversitesi     Sabancı Üniversitesi   

Pamukkale Üniversitesi     Okan Üniversitesi 4     Okan Üniversitesi 3     Okan Üniversitesi 2     Okan Üniversitesi 1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi     Marmara Üniversitesi 5     Ege Üniversitesi 10     Ege Üniversitesi 9     Ege Üniversitesi 8     

Ege Üniversitesi 7     Ege Üniversitesi 6     Ege Üniversitesi 5     Ege Üniversitesi 4     Ege Üniversitesi 3     Ege Üniversitesi 2

Marmara Üniversitesi 4     Marmara Üniversitesi 3     Marmara Üniversitesi 2     Marmara Üniversitesi 1     Kocaeli Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi     Kadir Has Üniversitesi 4     Kadir Has Üniversitesi 3     Kadir Has Üniversitesi 2    

Özyeğin Üniversitesi 3     Özyeğin Üniversitesi 2     Özyeğin Üniversitesi 1     Yıldız Teknik Üniversitesi     Yeditepe Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi 2     Yaşar Üniversitesi 1     Doğu Akdeniz Üniversitesi

Detaylı bilgi için ve sorularınızın cevapları için bize ulaşın...
bottom of page